Copyright

Continutul publicat pe liviur.ro apartine, cu drept de autor asumat, proprietarului acestui website in urmatoarele instante:

continut texttoate drepturile rezervate;

continut imaginecateva drepturi rezervate – in articole sunt folosite atat imagini ce apartin proprietarului liviur.ro dar si imagini ce nu apartin proprietarului liviur.ro dar pentru utilizarea carora a fost solicitata permisiunea autorilor de drept;

continut videocateva drepturi rezervate – in articole sunt folosite atat videoclipuri ce apartin proprietarului liviur.ro dar si videoclipuri ce nu apartin proprietarului liviur.ro dar pentru utilizarea carora a fost folosit cod java/html de incorporare direct de pe site-ul proprietarului de drept, pentru a nu leza in vreun fel dreptul de autor al acestuia